Orsaken till att vi har ekologisk kulturskog.

Besvarad av Åsa Zetterström
Fråga: 
Vad är orsaken till att vi har ekologiskt anpassad kulturskog?
Svar: 

Hej! 

Ofta skiljer man på kulturskog och urskog. Kulturskogen är odlad skog medan urskogen växer naturligt. Nästan all skog i Sverige är kulturskog.
I Sverige ska all skogsodling ske hållbar. Det innebär bland annat att skogsbruket ska vara ekologiskt hållbart.

SkogsSveriges sida om hållbart skogsbruk kan du läsa mer om hållbart skogsbruk. Förhoppningsvis finner du svaret på din fråga där.   

29 maj 2020 - 9:58