Orsak till ungas kriminalitet

Besvarad av Monica Jansson
Fråga: 
Vad är orsaken till att många unga är kriminella?
Svar: 

Vanligaste brottstypen i Sverige är stöldbrott, t ex cykelstölder, snatterier och inbrott. Därefter kommer brott mot person, t ex misshandel och olaga hot. Läs mer under fliken ”statistik” på www.brottsrummet.se – fakta om brott för ungdomar. Här finns historik, statistik och fakta om brott. Det är Brottsförebyggande rådet (Brå) som står bakom webbsidan.
 

26 april 2017 - 12:29