Orginalfärg Stockholms stadsbibliotek

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Stocholms Stadsbiblioteks orginala färg av byggnaden
Svar: 

Din fråga, om den har ett bestämt svar, torde besvaras bäst av Stockholms stadsmuseum.
För allmänna frågor och synpunkter finns epostadressen:
stadsmuseet@stockholm.se

Det finns även uppgifter om färger i Stockholms stadsmuseums skrift Spellbomskan 16, Stockholms stadsbibliotek som återfinns här:
http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMB_0018426_01_))

7 januari 2019 - 1:22