Örebros invånarantal

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur många invånare finns det i Örebro?
Svar: 

2016 fanns det 117 543 invånare i tätorten Örebro och 146 631 invånare i hela Örebro kommun.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvand...
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/...

Du kan även hitta lite äldre siffror på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro

16 januari 2018 - 15:51