Ordet kyrka

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
Hej! Jag har en uppgift från skolan. Vart kommer ordert kyrka ifråm?
Svar: 

Kyrka betyder ursprungligen Herrens, dvs Guds, hus och ordet kommer från klassisk grekiska. Så här står det i Wiktionary:

”From Old Swedish kyrkia, kirkia, from Old Norse kirkja, from Old English cirice, from Late Proto-Germanic *kirikǭ, from Byzantine Greek κυριακόν (kuriakón) (δόμα) ‘Lord's (house)’, from Ancient Greek κύριος (kúrios, “lord”).”

https://en.wiktionary.org/wiki/kyrka

25 april 2019 - 18:59

Kategorier