Ordet "bibliotek"

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Var finns första spåret av ordet 'bibliotek' i grekiskan? Hur kom ordet till Sverige?
Svar: 

Bibliotheke verkar ha varit det vedertagna begreppet i antikens Grekland för det som vi även idag uppfattar som bibliotek. Även romarna verkar ha använt bibliotheke/biblioteca för att ange en sorterad samling skrifter för mer eller mindre allmän användning. Begreppet förekommer redan hos t ex hos Polybos på 400-talet f Kr, http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CE...

Sedan 1561 är ordet belagt i svenskan, http://runeberg.org/svetym/0129.html, möjligen via tyskan.

Läs mer här om bibliotek:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/bibliotheca/bib...
https://en.wiktionary.org/wiki/bibliotheke#English

Och det kan vara intressant att jämför med librarium som blivit engelskans och franskans library resp librairie,
https://ewonago.wordpress.com/tag/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%C...

24 januari 2017 - 21:16

Kategorier