Optimism och pessismism

Fråga: 
Hur ser optimisten respektive pessimisten på förklaringar till olika beteenden?
Svar: 

"Optimism är en syn på livet, där man bevarar en syn på världen som positiv. Det är motsatsen till pessimism. Optimister tror generellt att människor och händelser är ingående goda, och att de flesta situationer slutar bra." (enligt Wikipedia)
Jag vet inte riktigt vad din fråga syftar till, men många kända filosofer har arbetat med frågeställningar kring detta. Du skulle kunna läsa Arthur Scoppenhauers teorier om pessimistisk filosofi, eller Friedrich Nietzsches The Birth of Tragedy. Nummer 83-84 av tidskriften Hjärnstorm är ett temanummer om pessimism. 

3 februari 2018 - 15:41