"öppna upp"?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Jag öppnar post o fönster, i en tidningsartikel använder tom en kammaråklagare formuleringen "öppna upp"ang ett ärende. förekommer mer o mer, är det rätt med "upp" o i så fall varför? undrar DanOlf
Svar: 

I en artikel i Svenska Dagbladet, publicerad 2010-12-26 diskuteras uttrycket starta upp: https://www.svd.se/starta-upp-ar-fullt-mojligt-att-gora
​Enligt den har uttrycken lite olika betydelse "För att uttrycka det hela litet tekniskt kan man hävda att det enkla verbet ’starta’ är punktuellt. Om man startar något sker detta ögonblickligen. Men när man ’startar upp’ något refererar man till en successiv process. Det som startas upp är ofta litet mer abstrakt och komplicerat. Man startar ett hundrameterslopp genom att avlossa en startpistol. Men ett företag är inte något som omedelbart är på fötter när startskottet gått. Att starta upp ett företag innebär att man sätter igång en verksamhet som kan behöva tid på sig för att komma igång. Partikeln är således inte betydelselös i detta sammanhang."

I Sveriges radios program Språket finns det en länk till ett program där just det här diskuterar: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/894406?programid=411, det sändes mån 22 maj 2017.

17 juli 2019 - 9:29

Kategorier