Open Access databaser

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, Finns det någon bra öppet tillgänglig databas för att söka vetenskapliga artiklar inom ämnet matematik?
Svar: 

Många universitet runt om i världen har gjort fantastiskt bra listor över databaser, dock innehåller många bara referenser till artiklar, inte själva artiklarna. De som innehåller artiklar är till exempel Google Scholar och arXiv.org. Jag bifogar några länkar till listor som du kan undersöka:
Mathematics Databases
Databases

31 januari 2019 - 16:11

Kategorier