Omvårdnad vid kärlkramp och hjärtinfarkt

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Hej! Vilken omvårdnad får man vid kärlkramp och hjärtinfarkt?
Svar: 

Hej!
På 1177:s webbplats (samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård) finns bra information. Se avsnitten om Vård och behandling för respektive länk så finns det kortfattad information där (Länken gäller Västernorrland men samma informations finns via alla län. Det är webbplatsen som registrerar var jag befinner mig). http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Karlkramp/ http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/

Vill du läsa mer så finns det förstås mycket litteratur på ditt lokala bibliotek, men Hjärt & lungfonden har också nedladdningsbara broschyrer att ladda ned:  http://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Skrift-hjartinfarkt-2013.pdf http://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Tema_K%C3%A4rlkramp_2013.pdf (De hittades på denna sida: http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/Bestall-trycksaker/Skrifter-om-halsofaktorer-och-sjukdomar/)

 

16 januari 2015 - 22:05

Kategorier