Omhändertagande av katter?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
När polisen kom och "omhändertog" mina katter så stal de samtidigt flera av mina transportburar, katthalsband och filtar. Dessa har med allra största sannolikhet hamnat hos utvalt kattstall. Vart ska jag vända mig för att anmäla stölden? Ska jag anmäla polisen (rånaren) eller kattstallet (hälaren)? Båda?
Svar: 

Omhändertagande av djur är en fråga som både Länsstyrelsen och Polisen har ansvar för, vilket du kan läsa mer om här:
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/djur-och-natur/djurskydd/Pages/Omhandertagande_av_djur_och_djurforbud.aspx

Gällande lagbestämmelser hittar du i Djurskyddslagen paragraf 30 ff:
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534/

Vi är inte juridiskt utbildade och kan inte ge något exakt svar på din fråga, utan föreslår att du ställer den till juriststudenterna på Lawline:
 eller vänder dig till Advokatjouren som har mottagning på en del bibliotek. 
 

27 november 2015 - 10:55