Omhändertagande av barn

Besvarad av Amela Hadziresic
Fråga: 
Hur många barn omhändertas av staten per år?
Svar: 

Hej!
Omhändertagandena styrs av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ska garantera rättssäkerheten. Läs mer om bestämmelserna på: https://www.regeringen.se/49b6c4/contentassets/a765a442adc84e2bbb5c3f14efa7b947/del-3-bilagornaOm du vill veta exakta siffror måste du gå till statistikdatabasens hemsida och söka. Det finns flera sätt att göra det och jag testade med att få statistiken på omedelbart omhändertagande pojkar för 2018 och fick siffran 1698. gå gärna dit själv och botanisera.  http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__LE__LE0201__LE0201H%c3%a4lsa/Tema540/

 
 

 

26 april 2020 - 18:13