Om vi inte haft bomull?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
om vi inte haft bomull hur hade det påverkat oss människor? Vad hade vi inte haft tillgång till t.ex. Eller hade varit katastrof för människor pga att de förlorat sina jobb ?
Svar: 

Bomullsodlingen och de olika leden i tillverkningsprocessen är av mycket stor ekonomisk betydelse, både för de människor som arbetar direkt med odling och produktion, men även för de  bomullsproducerande länderna. Många av producentländerna är fattiga och bomullen står för en stor del av exportvärdet, i Mali ca 50 %, i Pakistan 65 % och i Uzbekistan hela 75 %.
Samtidigt medför bomullsodlingen stora utsläpp och konsekvenser i alla steg, inte bara för miljön utan även för människors hälsa och ekonomi. Bomull är en av de mest vattenkrävande grödorna och har stor påverkan på sötvattnets kretslopp – i länder där många människor lider allvarlig brist på rent dricksvatten. Läs mer om detta i följande texter:

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/tio-saker-du-inte-visste-om-bomull
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/sotvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida
http://etidning.jgy.se/hur-en-okad-konsumtion-av-bomull-paverkar-miljon-manniskan-negativt/

2 februari 2018 - 16:31