Om vetenskapliga artiklar

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hej! jag under om denna artikel: ( http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1089213/FULLTEXT01.pdf ) är en vetenskaplig artikel? ska nämligen skriva ett PM och måste använda mig av en vetenskaplig artikel
Svar: 

Texten du länkar till är ett examensarbete från Högskolan i Gävle, och är alltså inte att betrakta som en vetenskaplig artikel.

​En vetenskaplig artikel kännetecknas av att den publiceras i en vetenskaplig tidskrift, och att den genomgått s.k. peer review. Detta innebär att artikeln har blivit läst och granskad av etablerade forskare innan den publicerats, vilket borgar för att den är av god vetenskaplig kvalitet. 

​Du kan läsa mer om hur du känner igen en vetenskaplig artikel på Jönköpings Universitets webb: https://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/vetenskapliga-publikationer---en-introduktion/vad-ar-en-vetenskaplig-artikel.html

​Eller på Karolinska Institutets webbsida om att värdera information (där finns också en informativ film om just vetenskapliga artiklar): https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information

19 september 2018 - 16:10