Om Tulsi Gabbard

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Hej! Hur kan en hindu heta "Tulsi Gabbard"? Är namnet taget eller är hon halvindier? Tack för svar.
Svar: 

Tulsi Gabbard (född 1981) är en amerikansk politiker och ledamot av USA:s representanthus sedan 2013. Hon hör till det demokratiska partiet.

​Hennes föräldrar Mike Gabbard och Carol Porter är båda amerikaner. Mike Gabbard är född på Amerikanska Samoa, och Carol Porter i Indiana, på det amerikanska fastlandet. Ingen av föräldrarna har, så vitt jag kan utröna, indiskt påbrå. Men modern Carol är, likt Tulsi Gabbard, praktiserande hindu. Att Tulsi Gabbards namn skulle vara taget hittar jag heller inga uppgifter om, utan utgår från att det är det namn hon fått av sina föräldrar.

​Lär mer:

12 januari 2019 - 14:50