Om Reklamombudsmannen (RO)

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Reklamombudsmannen (RO) är inte en statlig myndighet. Så vad är det?
Svar: 

Såhär beskriver Reklamombudsmannen sig själv, på sin egen webbplats:

"Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer."

Läs mer på reklamombudsmannen.org (länken öppnas i ett nytt fönster)

11 augusti 2019 - 16:52