Om pennans utveckling

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Pennans utveckling då och nu
Svar: 

En artikel om blyertspennan och hur den kom till kan du läsa här: https://popularhistoria.se/artiklar/vardagsprylar-ett-revolutionerande-s...
Men innan man skrev med blyerts använde man bläckpenna. Om den kan du läsa på wikipedia:https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A4ckpenna. Från den artikeln kan du också hitta hänvisning till artikel om griffeln också, som ju användes ännu tidigare.

6 april 2018 - 9:01