Om man vill fråga Christer Fuglesang?

Besvarad av Maria Gustavsson
Fråga: 
Om man vill fråga christer fuglesang frågor via email hur gör man då?
Svar: 

Jag har sökt på nätet på Christer Fuglesang och kontakt och jag hittar två möjligheter. Du kan prova att kontakta honom via Twitter (då blir det öppet för hela nätet). Du hittar hans Twitterprofil här https://twitter.com/Cfuglesang

Eller så den andra möjligheten jag hittade är via Kungliga Tekniska Högskolan kontaktinformation, där det står om professor Fuglesang och där finns det en e-post listad, https://www.kth.se/profile/cfug.

Sedan på Christer Fuglesangs Twitter så länkar han till Rymdkanalen, http://www.rymdkanalen.se/v%C3%A4lkommen-till-rymdkanalen-0 , och de har flera sociala kanaler som bland annat Facebook om det kan vara till hjälp.

13 februari 2017 - 11:13