Om man är både blind och döv, vilket språk tänker man på?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Om man är både blind och döv, vilket språk tänker man på?
Svar: 

Hjärnan är fenomenal på att anpassa sig och vi tänker ofta genom det språk vi använder. 

För de som inte har vare sig synen eller hörseln kvar alls, är det vanligaste sättet att kommunicera att använda så kallat taktilt teckenspråk, som använder sig av känseln. Taktilt teckenspråk används genom att man tecknar ett tecken i den dövblindes handflata med fingrarna, som kan avläsas med hjälp av känseln. Den dövblinde kan sedan teckna tillbaka med hjälp av vanligt teckenspråk. För att kunna läsa skrift använder dövblinda samma metod som blinda, det vill säga blindskrift.

Frågan om vårt språk påverkar vårt sätt att tänka är gammal. Filosofer har sedan århundraden tillbaka funderat över den. Det finns tydliga exempel på att språk och tanke i alla fall inte är detsamma. Många djur verkar kunna tänka men saknar språkförmåga. Vi människor kan tänka i språk men också utan språk.

De personer som har en svår nedsättning i både syn och hörsel tillhör gruppen dövblinda och det är en egen funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Språk och tanke - Skoverket

Förbundet Sveriges Dövblind

 

13 december 2018 - 9:19

Kategorier