Om lök

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
När började man odla lök i Sverige.
Svar: 

Lök har odlats så länge i Sverige att den finns omnämnd i våra äldsta skrifter. En teori är att missionärer fick med sig löken hit under slutet av tusentalet. Det innebär att löken är en av våra äldsta köksväxter och har funnits här i mer än tusen år.

Här kan du läsa mer om lök:
https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/lok-i-alla-dess-former
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/l%C3%B6k-(2)
http://www.spisa.nu/3.19192/varufakta/koksvaxternas-historia/
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6k_(art)

4 september 2017 - 10:43