Upphovsrätt till privata brev?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Om jag skriver brev till 2 personer i Värmland och en av dem gör en kopia, utan min vetskap. och skickar det vidare till USA. Är det rätt att göra så?
Svar: 

Den som exempelvis skriver ett brev, fotograferar eller komponerar är upphovsman till ett verk. Om verket är originellt (unikt) har upphovsmannen ett skydd, upphovsrätt, för sitt verk. Det krävs ingen registrering eller liknande för att det upphovsrättsliga skyddet ska gälla. Ett verk som omfattas av upphovsrätt får som regel inte användas utan upphovsmannens tillstånd. (Källa: Om upphovsrätt, Riksarkivet)

Om (personliga) brev skall få ett upphovsrättsligt skydd så skall innehållet vara originellt. Det spelar ingen roll om det är ett ”vanligt” brev eller e-post. Material i nätverksmiljö har samma skyddsförutsättningar som text på papper. ”Det är helt utan betydelse om det är ett material som är skapat i ett högst privat sammanhang utan syfte att vara originellt.” (Källa: Legala handboken, Nätuniversitetet)

2 september 2015 - 21:28