Om fjällräv

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
hur kan fjällräven Vara så snabba
Svar: 

Fjällrävar är rovdjur som måste vara snabba för att fånga sina bytesdjur. De är också själva bytesdjur och måste vara snabba för att undkomma sina jägare, t ex rödräv och varg. De har alltså två goda anledningar att vara snabba. De kan springa i ungefär 45 km/h.
Läs mer om fjällräv hos Världsnaturfonden: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1125731-fjallrav
Här i länsstyrelsernas publikation o fjällräven finns mycket, bra information: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikat...
Här är en engelskspråkig sida med kortfattad information:
http://animalia.bio/arctic-fox

18 september 2017 - 9:43