Om exoplanetforskning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Frågor om ämnen astronomi. Hur skall vi kunna ta bilder av exoplaneter? Vad finns det för fler metoder? Hur har exoplanetsforskningen vuxit fram?
Svar: 

Nationalencyklopedin finns tillgänglig via de flesta bibliotek och innehåller en bra grundläggande artikel om studiet av exoplaneter:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exoplanet (hämtad 2017-04-13)

Även artikeln i Wikipedia är innehållsrik och har många referenser:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Exoplanet

Wikipedia har dessutom en utförlig artikel om studiet av exoplaneter, med en mängd länkar i slutet där du kan gå vidare i dina efterforskningar. Se:

Upptäcktsmetoder för exoplaneter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppt%C3%A4cktsmetoder_f%C3%B6r_exoplaneter

12 april 2017 - 18:17