Mer pengar i företag

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Om ett företag behöver pengar, hur kan det skaffa mera pengar?
Svar: 

En väg är t ex att få andra att investera i företaget och där med skjuta till mer pengar.
Att låna pengar till investeringar.
Ökad försäljning av varorna man producerar ger ju en ökad vinst.

14 mars 2015 - 8:12

Kategorier