Räknas den som matar vilda katter som ägare?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Om en person matar vilda/hemlösa/oönskade katter - anses den personen som ägare till katterna? Om ja, vilken lag säger det?
Svar: 

Enligt förarbetena till djurskyddslagen är den som har tagit ett djur i sin vård ansvarig att se till att djuret sköts enligt djurskyddslagen alla krav. Den som först tar hand om en hemlös katt kan anses ha förvärvat äganderätt till katten. Det innebär att du äger katten och således är ansvarig för den! Naturligtvis är hemlösa katter i första hand ett djurskyddsproblem som utlöser ansvar hos de ansvariga myndigheter, Länsstyrelsen och Polisen. (Djurskydd, Fakta och tips, 2005 av Helena Striwing och Mikael Åslund" s. 214)
Så här säger lagen: Djurskyddslagen (1988:534) Djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande (gäller djurägare och djurskötare.) Observera att man kan betraktas som djurhållare så fort man börjat mata en katt och är då skyldig att se till att katten fullt ut sköts i enlighet med djurskyddslagen. I Djurskyddslagen finns mer att läsa om detta. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm

30 april 2012 - 6:10