Om du skall skriva ex. "Vilken av följande abonnemang har du"

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Om du skall skriva ex. "Vilken av följande abonnemang har du" och därefter rabbla upp en lista med abonnemang, skall meningen ovan följas av ";" eller av "?". Det utgör ju en fråga, men samtidigt brukar man ju använda kolon när man ska berätta en lista.
Svar: 

Meningen "Vilken av följande abonnemang har du" ska följas av ett frågetecken.
I Myndigheternas skrivregler som ges ut av Institutet för språk och folkminnen står:

"Avsluta aldrig en rubrik med punkt eller kolon. Punktuppställningar kan dock ha kolon i rubriken (se ⊲ 3.9.5). Däremot sätter man frågetecken efter en frågerubrik (och utropstecken i förekommande fall)."

Du kan läsa mer om reglerna här: www.sprakochfolkminnen.se/download/18.41318b851483519095290e/1529494038220/Mynd-skrivreg2014-1.pdf

3 september 2019 - 15:56

Kategorier