Om återfödelse?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Om man är en hindu, och återföds till t.ex en fluga. Hur kan man då vara en snäll och god fluga? Så att man kan återfödas till något bättre..
Svar: 

På SO-rummet finns flera länkar, där du kan läsa mer om återfödelse eller reinkarnation: 
https://www.so-rummet.se/kategorier/reinkarnation

7 september 2017 - 8:46

Kategorier