Oljeutsläpp

Besvarad av Yvonne Haag
Fråga: 
Vilka saneringsmetoder brukar man använda och vad är viktigast att tänka på vid ett oljeutsläpp?
Svar: 

Se tidigare svar om oljeutsläpp.

7 november 2018 - 14:44