Oljeutsläpp

Besvarad av Yvonne Haag
Fråga: 
Hur och varför påverkas sjöfåglar och vattenlevande djur (som tex fiskar) av ett oljeutsläpp
Svar: 

Hej!
Här på sidan som länken visar kan du läsa om hur oljeutsläpp påverkar sjöfågel och andra organismer. Samt vad som sker när oljan "upplöses" i mindre partiklar och sjunker till botten.
Se
www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/Oljeskydd

Naturvårdsverket har också bra information om handlingsplan för oljeutsläpp. Se www.naturvardsverket.se
Här nämner man även ordet läns som jag tolkar att ordet används i betydelsen - att pumpa/särskilja vatten.

7 november 2018 - 14:45