Olika politiska omland för olika frågor?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Krävs det olika politiska omland för att lösa olika typer av frågor och vad händer om ett omland är för litet eller för stort för den fråga som ska lösas?
Svar: 

Jag är inte riktigt säker på hur jag ska tolka din fråga och i vilken betydelse du använder ordet ”omland”.  Med omland brukar man avse den omgivande landsbygden kring en stad eller tätort och om omland i denna betydelse finns det väldigt mycket skrivet. Följande sökning i den nationella bibliotekskatalogen Libris ger en hel rad exempel på olika studier av omlandets betydelse:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=omland*&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Om du behöver mer bakgrundskunskap så tar Nationalencyklopedin upp begreppet i följande artikel (där det också finns litteraturhänvisningar i slutet):
Centralortsteori
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/centralortsteori

Som framgår av ovanstående sökning i Libris används begreppet omland ofta när man studerar historiska förhållanden, men följande artikel på Boverkets webbplats ger exempel på ett mer framåtsyftande bruk:
Hantera växande stadsregioner
http://sverige2025.boverket.se/hantera-vaxande-stadsregioner.html

13 juni 2017 - 18:14