Olika avdelningar?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför finns det massa olika avdelningar t.ex. Ungdom och vuxen
Svar: 

Att sortera saker till olika avdelningar oavsett om det är böcker, kläder eller mat är för att det ska bli lättare att hitta. Att biblioteken sorterar som de gör är för att vi har bestämt att använda ett särskilt system, detta kallas  för ett klassifikationssystem (och det finns några olika) detta gör att vi som jobbar som bibliotekarier kan hitta böcker i stort sett viket bibliotek som helst. Du kan läsa mer om det här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassifikationssystem_f%C3%B6r_bibliotek

13 februari 2018 - 9:11

Kategorier