Odlingsbar mark

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Jag undrar hur mycket som är odlingsbar mark på jorden?!
Svar: 

Statistiska centralbyrån har en publikation på nätet som heter Markanvändningen i världen. Där hittar du intressanta siffror, t.ex. att 13 miljarder hektar (130 miljoner kvadratkilometer) av jordens yta är landareal. Åkermark i världen var år 2009 1,5 miljarder hektar. Mängden åkermark per capita (alltså per person om man slår ut det på alla) var år 2010 0,22 hektar.

Här https://www.globalis.se/Statistik/Odlingsbar-mark visar Globalis hur stor del som är odlingsbar mark är av den totala arealen i olika länder. Statistiken är insamlad av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). 

Och här https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=752290 framgår att cirka "40 procent av jordens mark används av människan för jordbruk" år 2005. Där står att de "amerikanska forskarna varnar nu för att människans brukande av marken närmar sig en kritisk gräns. Förutom de återstående regnskogarna finns i stort sett bara områden som är för kyliga eller torra för att kunna utnyttjas till grödor och boskap."

19 januari 2019 - 19:22

Kategorier