Ångmaskiner, för- nackdel?

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
för och nackdelar med ångmaskinen
Svar: 

Hej
Din fråga är väldigt kortfattat allmänt ställd, vilket innebär att svaret blir likadant:
Om ångmaskiner kan du läsa i wikipedia och i nationalencyklopedin (för den senare behövs inloggning vilket du kanske har via skolan). I den senare kan du söka artiklar om vad en ångmaskin är, men också i längre artiklar som teknikens historia.
Ett ställe som också tar upp ångmaskiner är forskning.se, där det går att söka "ångmaskin" eller "ångmaskiner" och minst en artikel tar upp för- och nackdelar med ångmaskinen.
En bok som handlar om maskiner och också tar upp ångmaskinen tillsammans med andra maskiner är En historia om kraftmaskiner av Bengt Spade. Den är på nästan 500 sidor, och tar upp olika maskintyper också i historisk bemärkelse, vilket gör att man kan göra jämförelser däremellan. 

4 april 2014 - 14:02