Obedövad slakt inom EU - Import

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Från vilka länder importerar Sverige halal-kött av obedövade djur?
Svar: 

I Sverige är det förbjudet enligt lag att slakta utan bedövning. Sverige är det enda landet i EU som har så starka regler gällande slakt. I en artikel i SvD kan vi bland annat läsa  att i en rapport från EU-kommissionen visar att den obedövade slakten inom EU är mycket större än vad som kan motiveras av efterfrågan på kött som är halal eller kosher-slaktat. En sådan efterfrågan skulle kunna motivera en rituell slakt på mellan 0 och som allra mest 8 procent i olika länder. I realiteten utgör den obedövade slakten upp till 75 procent av all slakt av såväl får som nötkreatur i exempelvis Belgien, enligt EU-kommissionen. I Frankrike slaktas 41 procent av nötkreaturen utan bedövning och på Irland 34 procent. Följden är att konsumenter även i Sverige riskerar att ovetandes äta importerat kött från djur som slaktats på detta sätt.

Andra artiklar i ämnet:

Och en tänkvärd ledare:

På Jordbruksverket kan du hitta statistiken för köttimport:

30 mars 2019 - 15:35