Norsk roman om unionsupplösningen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Skulle vilja läsa en bra norsk roman (översatt till svenska helst,) som handlar om unionsupplösningen eller utspelar sig i en miljö där denna har relevans.
Svar: 

Det finns mängder av mer biografiskt inriktade skildringar, men tycks inte finnas så mycket i romanform. Kronans karlar är dock en roman av Johan Bojer, som handlar om militärlivet i Norge och stämningarna bland folk och inom officers- och ämbetsmannakretsar åren före unionsupplösningen och under själva krisåret 1905.
Det nye Norge : krigen 1905 av Odd Munk från 1906 är också klassad som roman och du kan läsa mer om denna och om andra böcker om tiden i följande artikel: 
https://www.sydsvenskan.se/2005-06-07/kontrafaktiska-funderingar

En svensk roman från tiden är Under ganska romantiska omständigheter av Nina Lundeberg (2005), som du kan läsa om här: 
http://www.litteraturmagazinet.se/nina-lundeberg/under-ganska-romantiska-omstandigheter

4 september 2018 - 10:24