Normkritiska barnböcker

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Hej! Jag undrar vad ni har för utbud av/tips på normkritiska barnböcker(riktade till barn 3-6år)?Finns exempelvis böcker skrivna för förskolebarn om människor som fötts i fel kropp?
Svar: 

"Jag är jazz" av Jessica Herthel skulle kanske kunna passa. Den handlar om en flicka som fötts i fel kropp.

Projektet Brytiga böcker har skapat listor på normbrytande böcker utifrån olika diskrimineringsgrunder.
Könsidentitet är ett av de teman man utgått ifrån. Listan "Att få vara den du är" tar upp "Jag är jazz" och några andra titlar som rör sig kring ämnet, även om det tyvärr inte finns så många.
Här hittar du listan: https://www.minabibliotek.se/sv/article/att-f%C3%A5-vara-den-du-%C3%A4r

Här kan du också läsa mer om det tre-åriga projektet: https://rattighetscentrum.se/vasterbotten/brytiga-bocker/

 

22 februari 2019 - 17:18

Kategorier