Normalfördelning

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
Längd och intelligens är två exempel på mänskliga egenskaper som följer en normalfördelningskurva. Vilka andra egenskaper följer samma kurva?
Svar: 

Hej!

Jag har läst om normalfördelning (eller Gaussfördelning som det också kan kallas) på en rad sidor på både svenska och engelska. Några av de egenskaper som förekommer som exempel i de sammanhangen är:

  • barns födelsevikt
  • huvudomfång
  • blodtryck
  • blodsockernivå
  • skostorlek

Jag har inte lyckats gå till botten med hur pass korrekta alla exempel jag stött på är men vad gäller de tre förstnämnda så kan du läsa mer på följande länkar:

Om tillväxtdiagram i Rikshandboken för barnhälsovård

Blodtryck som exempel på en normalfördelningskurva

14 mars 2019 - 5:51

Kategorier