Nordens naturlandskap

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
Vad har Norge för naturlandskap? Vad har Danmark för naturlandskap? Vad har Island för naturlandskap? Vad har Finland för naturlandskap? Gärna korta svar
Svar: 

På sidan So-rummet kan du bland annat läsa om Naturgeografi. Om du bara scrollar ner lite på sidan ser du de olika klimatzonerna. Danmark och Finland är så kallade tempererade zoner. Norge är både tempererad och polarzon. Island är en polarzon. Vad detta betyder kan du kortfattat utläsa i tabellen på sidan, som säger detta:

Tempererade zonerna: årstider, kust- och inlandsklimat: barrskog, lövskog, macchia och stäpp.

Polarzonerna: kallt och torrt: glaciärer och tundra      
 

Lite förklaringar vad allt detta betyder finner du längre ner på sagda sida.

För mer information kan du t.ex. läsa om naturen i Norge, Finland och Danmark på Wikipedia och om Islands natur (scrolla ner till rubriken "natur") på iceland.se.  

Min kollega har även svarat på en liknande fråga här.

9 mars 2016 - 15:55