Nordamerikas klimat och miljö

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Nordamerikas klimat och miljö historia?
Svar: 

Om du inte behöver så väldigt mycket information rekommenderar jag Länder i fickformat som ges ut av Utrikespolitiska institutet. Det finns ett häfte för varje land som kortfattat beskriver bl.a. det miljö och klimat.
Du hittar Länder i fickformat på närmaste bibliotek. Vissa har dem även i digital form i databasen Landguiden.
Wikipedia har en artikel om t.ex. USA:s geografi och listar även några uppseendeväckande väderhändelser:
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA:s_geografi 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Nordamerikas_klimat

Om det ok att läsa på engelska så titta på BBC:s sida under rubriken "weather" för att få information om klimatet för olika länder.
http://www.bbc.co.uk/weather/features/18877641

 

 

12 januari 2015 - 13:31