New Age och kvinnor?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför tror man att New Age har blivit så populärt från 60-talet och fram till idag, och främst då hos kvinnor?
Svar: 

New Age används ofta som ett samlingsbegrepp för flera nyandliga inriktningar och följande texter diskuterar varför de främst tycks tilltala kvinnor:

New Age – flyktväg eller kvinnorörelse i vårt tid
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-15/ovrigt-kat-18/21143-new-age-flyktvag-eller-kvinnororelse-i-var-tid
Nu finns New Age-idéerna överallt
http://www.expressen.se/nyheter/dokument/nu-finns-new-age--ideerna-overallt/
I New Age är kroppen andens instrument
https://www.svd.se/i-new-age-ar-kroppen-andens-instrument

28 april 2017 - 12:02