Nedbrytare

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag undrar bara om nedbrytare är ett rovdjur?
Svar: 

Så här står det på Fråga en biolog:s hemsida:
"Nedbrytare är de organismer som lever på dött organiskt matriel, vilket betyder döda djur och växter. Det finns en massa olika organismer som räknas till nedbrytarna, bland annat flugor, myror, daggmaskar många svampar, samt en hel del bakterier. Det är viktigt att nedbrytarna får göra ‘sitt jobb’ eftersom det då frigörs näringsämnen som växterna kan ta upp."
http://www1.biol.lu.se/fraga/?p=2658

 

10 oktober 2017 - 16:37