Nazismen i Sverige

Besvarad av Eva Westlin
Fråga: 
hej, jag har en uppgift där jag skall undersöka tänkesätten hos nynazister( exempelvis Alternativ för sverige) jämfört med 1930-talets nazister. Jag har svårt att hitta källor, både på svenska och engelska och har kört fast. Har ni några tips på källor eller något jag kan söka efter?
Svar: 

Det finns en serie böcker av forskaren Heléne Lööw som heter "Nazismen i Sverige", tänker att du skulle kunna börja med att titta i dem, dels för fakta till din uppgift och dels för att se vilka källor det hänvisas till där. 
Den här sidan på Wikipedia har också en del hänvisningar som kanske kan vara användbara för dig. Via tjänsten Pressreader, som du kan ha tillgång till via ditt folkbibliotek, har du möjlighet att läsa äldre artiklar från Svenska Dagbladet där det har skrivits en hel del om nynazism. Rekommenderar dig även att se efter vilka andra söktjänster eller artikeldatabaser du kan ha tillgång till via ditt folkbibliotek eller högskolebibliotek - där brukar finnas mycket bra att hämta.
Lycka till!

28 april 2020 - 12:56