Näringstillstånd på 1800-talet

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Hej Jag har en fråga som jag inte vet vem jag ska ställa till. Om en person ville skaffa ett näringstillstånd under 1800-talet, för att säg öppna affär eller starta en fotografverksamhet, var var man tvungen att söka näringstillstånd då? Till den lokala tingsrätten?
Svar: 

I bifogade artikel från Företagskällan nämns att man var tvungen att tillhöra ett skråväsen fram till 1846 då näringsfrihet (för män) infördes
http://foretagskallan.se/Artiklar/skravasendet-avskaffas-1846-/
"Den nya fabriks- och hantverksförordningen innebar att obligatoriska hantverksföreningar skulle bildas. Hantverkarna hade ett halvår på sig att bilda nya föreningar genom magistraten i städerna som skulle sammankalla näringsidkarna."
Mer om skråväsendet här: http://foretagskallan.se/Artiklar/skravasendet/

Lokala Näringslivsarkiv finns på flera platser i Sverige och kan kanske hjälpa dig vidare om din fråga gäller en särskild och lokal verksamhet. Du hittar dem via Näringslivsarkivens förening på http://www.naringslivsarkiv.se/

11 mars 2016 - 11:56