Naringsrik/näringsfattig sjö

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Vad är det som avgör om en sjö är näringsfattig eller näringsrik?
Svar: 

Hej!
Fosfor är det viktigaste näringsämnet som avgör hur näringsrikt ett vattendrag är, men även mängden kväve påverkar. (Källa: http://www.skolvision.se/DelLimnologi/LakeOligotrof.html). Läs mer om Näringsfattiga (oligotrofa) sjöar: http://www.skolvision.se/DelLimnologi/LakeOligotrof.html och Näringsrika (eutrofa) sjöar: http://www.skolvision.se/DelLimnologi/LakeEutrof.html För mycket gödsling av våra jordbruk har negativ påverkan på alla sorters vattendrag (Källa: https://www.wwf.se/sotvatten/overgodning/)

21 maj 2019 - 10:23