Näringskedja

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
går Det att utrota ett djur utan att hela näringskedjan kolapsar.
Svar: 

Nej, inte om definitionerna jag läst stämmer som innebär att i korthet att varje entitet som finns i kedjan är beroende av den som ligger före, men det är också så att att en näringskedja är förenklad bild av verkligheten och det är sällan att ett djur äter bara en sak, även om det finns alltid unika djur som blivit specialister. Du kan läsa om näringskedjor här.
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringskedja
http://www.helsinki.fi/science/metapop/school/Webbsidan/fen_naringskedjo...
Nationalencyklopedin, näringskedja. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/näringskedja (hämtad 2018-02-13)

13 februari 2018 - 9:08