När Vesuvius hade utbrott, hur var det då?

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hur var förhållandena under Vesuvius utbrott?
Svar: 

Läs om Vesuvius på https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/latta-fakta-om-pompeji , till att börja med. Och vulkanutbrott kan du fortsätta med på https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/jordens-inre-och-yttre-krafter
Beskrivningar av Pompeiji berättar om hur det såg ut i staden just när vulkanen haft sitt utbrott. 

14 november 2017 - 14:33