När var U.S. dollarn som starkast?

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
När under historiens gång var U.S. dollarn som starkast?
Svar: 

Man kan värdera valutor på olika sätt. I rent köpkraft var dollarn som starkast när den instiftades 1775 och har sedan fallit i värde på grund av inflationen. Ett annat sätt att beräkna värdet på valutor är dess relativa värde gentemot andra stora valutor, ett vanligt sådant är US Dollar index. Enligt detta sätt att mäta var dollarn som starkast den 5 mars 1985.

Läs mer på The Balance
https://www.thebalance.com/dollar-strength-why-is-it-so-strong-right-now-3305726

Meausring Worth
https://www.measuringworth.com/calculators/uscompare/

22 mars 2020 - 9:38