När var det första valet i Sverige och vilka vann?

Besvarad av Emelie Berggren
Fråga: 
När var det första valet i Sverige och vilka vann?
Svar: 

Om du syftar på det första allmänna valet i Sverige där kvinnor och män hade lika rösträtt så hölls det år 1921. Det var Socialdemokraterna som vann det valet och deras partiledaren Hjalmar Branting blev då statsminister. 

På SO-rummet kan du läsa mer om när demokratin fick sitt genombrott i Sverige:
http://https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/demokratins-genombrott-nar-sverige-fick-allman-och-lika-rostratt
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati-och-svensk-parlamentarism

Du kan också läsa mer om själva riksdagens historia och hur det fungerade i Sverige innan den lika och allmänna rösträtten infördes: 
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/

31 augusti 2018 - 10:27