När utkommer del två i serien Arvet efter Kaiser?

Besvarad av Sara Bentfors
Fråga: 
Hej! Jag undrar när del 2 av Kristina Hårds serie Kleptomania kommer?
Svar: 

Den andra delen i Kristina Hårds trilogi Arvet efter Kaiser - med andra ord fortsättningen på Kleptomania - utkommer i mars 2016.
Läs mer på Kristina Hårds hemsida: http://kristinahard.com/

8 februari 2016 - 13:01