När uppfanns ishockey?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
När uppfanns ishockey?
Svar: 

Ishockey skapades i Canada vid mitten av 1800-talet och kom i början av 1900-talet till Europa, till Sverige 1919. Men det finns tecken som tyder på att det förekom en sport liknande ishockey i Nederländerna under 1500-talet. Det sägs även att franska fåraherdar vände sina herdestavar och spelade med improviserad boll. Läs mer om det här:

Nationalencyklopedin, ishockey. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ishockey (hämtad 2017-09-06)
Wikipedia, ishockey. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ishockey (hämtad 2017-09-06)
The people history, Icehockey History. http://www.thepeoplehistory.com/icehockeyhistory.html#origins (hämtad 2017-09-06)

5 september 2017 - 13:58

Kategorier